Měření zraku

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů člověka. Zrakový vjem spolu s ostatními smyslovými vjemy vytváří obraz každodenní reality. Zrakem komunikujeme s okolím, získáváme, ale i sdělujeme informace. V případě poruchy zraku je člověk omezen v běžném životě a více méně i v celé společnosti.

V provozovně Optika Formánková & syn provádíme

MĚŘENÍ ZRAKU

na refraktometru a foropteru, pak následuje dokorigování pomocí zkušebních skel. Toto měření provádí pracovníci s odpovídajícím odborným vzděláním OPTOMETRIE registrovaný u Ministerstva zdravotnictvý ČR a plně akreditovaní pro výkon povolání. Poskytujeme zdravotní péči v NESTÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ZAŘÍZENÍM.

POSTUP MĚŘENÍ ZRAKU:

1. úvodní pohovor o subjektivních zrakových problémech

2. diagnóza Vašeho zraku pomocí objektivní refrakce – s využitím autorefrakto-keratometru určíme přesnou diagnózu Vašeho zraku.

3. diagnóza očních vad – subjektivní refrakcí pro vidění do dálky – s využitím foropteru a zkušebních testů přesně stanovíme skutečnou Vaší oční vadu.

4. diagnóza očních vad – subjektivní refrakce pro vidění na blízko a střední vzdálenost – přesně změříme dioptrie pro vidění do blízka a na střední vzdálenost

5. zkouška naměřené dioptrie ve zkušebních brýlích za pohybu

6. návrh nejvhodnějších brýlových čoček – upřednostňujeme individuální potřeby zákazníka včetně cenové kalkulace

CELÝ PROCES MĚŘENÍ TRVÁ CCA 20-30 MINUT

Vyšetření v oční optice není zatím hrazeno pojišťovnou a stojí 250Kč. Při zhotovení brýlí v naší optice vám bude poskytnuto měření zraku zdarma.