Kontaktní čočky

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ MATERIÁLŮ MĚKKÝCH KONTAKTNÍCH ČOČEK

Vlastnosti a charakteristika měkkých kontaktních čoček je v mnoha ohledech určená složením a strukturou vlastního materiálu. Současné produkty na trhu měkkých čoček lze podle použitého materiálu rozdělit na hydrogelové a silikon hydrogelové.

HYDROGELOVÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

 

Typickou vlastností hydrogelových materiálů je přitahovat a vázat na sebe vodu. Takové materiály označujeme jako hydrofilní. Mají velmi dobrou povrchovou smáčivost, slzy se rovnoměrně roztírají a vytvářejí pocit vlhké a pohodlné kontaktní čočky. Nejčastěji používané materiály jsou odvozené od hydroxyetylmetakrylátu (HEMA) nebo polyvinylpyrolidonu (PVP).

Důležitým měřítkem vlastností je množství vody obsažené v materiálu. Voda působí jako přenašeč kyslíku a metabolitů přes kontaktní čočku, určuje její propustnost pro kyslík. Vyšší obsah vody znamená vyšší propustnost vyjádřenou vyšší hodnotou Dk.

Obsah vody významně ovlivňuje také fyzikální vlastnosti jako tuhost a flexibilitu. Obě popisuje tzv. modul pružnosti. S vyšším obsahem vody jeho hodnota klesá, čočka je jemnější a pružnější ale také křehčí a náchylnější k mechanickému poškození. U vysoce hydratovaných materiálů je ze stejných důvodů nutné zvýšit tloušťku čočky pro zachování dostatečné pevnosti.

SILIKON HYDROGELOVÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

Obsah silikonových částí v materiálu značně mění celkové vlastnosti kontaktních čoček. Silikon je přirozeně vodoodpudivý (hydrofobní) materiál.

Aby byla zajištěna dostatečná povrchová smáčivost nutná k pohodlnému používání opatřuje se výsledná čočka povrchovou úpravou nebo se využívají vnitřní zvlhčovací činidla. Celkový obsah vody v čočce je nižší než u hydrogelů.

Silikon významně zvyšuje propustnost materiálu pro kyslík a ostatní plynné metabolity. Vysoké množství vody v silikon hydrogelovém materiálu propustnost pro kyslík naopak snižuje. Voda jako přenašeč kyslíku totiž nemá takovou transportní kapacitu, jakou dokáže zajistit volný prostup přes silikonové části.

Vzhledem k fyzikálním vlastnostem silikonu a nižšímu obsahu vody jsou hodnoty modulu pružnosti materiálu vyšší. Kontaktní čočky jsou tužší a pevnější.