Nauka o zraku

Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, utváří se obraz vzdálených nebo blízkých předmětů na sítnici. Čočka se vyklenuje a oplošťuje v závislosti na vzdálenostech tak, aby byl vytvořen jasný obraz. Tento proces se nazývá akomodace. Akomodace umožňuje vidění od několika centimetrů až po nekonečno.
Pokud je obraz neostrý znamená to, že oko vykazuje vadu vidění.

 

presbyopiePRESBYOPIE

Presbyopie (vetchozrakost) je přirozený proces vidění týkající se každého po čtyřicítce. Jedná se o ztrátu schopnosti pohodlně vidět na krátkou vzdálenost (40 cm) drobnější detaily. Historicky existovalo několik teorii vysvětlujících příčiny presbyopie. Dnešní nejmodernější diagnostické zařízení sjednotily tyto teorie. Komplexní pohled ukazuje že čočka sice ztrácí část svojí pružnosti potřebné pro akomodaci, ale taky do jisté nechtěné míry nadbytečně zbytní neustálým růstem. Přičemž závěsný aparát a svaly na něj upnuty nejsou schopny čočkou dostatečné zatáhnout a tím dostatečně změnit její zakřivení.

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍZNAKY

 • Vaše paže nejsou dost dlouhé.
 • Vyhledáváte pro čtení stále více světla.
 • Únava očí při dlouhodobějším pohledu na kratší vzdálenost je spojena s pálením a slzením.

KOREKCE

Existuje několik druhů korekčních skel. Má-li Vám odborník dobře poradit s výběrem skel tak, aby splňovala Vaše očekávání a vyhovovala Vašim potřebám, musíte optika informovat na Vaši činnost, jak profesní, tak i zájmovou.
Jednoohniskové korekční čočky Vám umožní vidět na blízko jako dříve, ale neumožní vidění větší vzdálenost
Asferické čočky Bussines mají korekční schopnost zobrazovat ostře i vzdálenější obrazy. Obzvláště vhodný pro práci s počítačem a v kanceláři.
Multifokální progresivní čočky patří k těm nejmodernějším formám korekce. Umožňují plynulé velmi ostré vidění na všechny vzdálenosti. Mají počítačem navržené zakřivení na základě individuelních parametrů nositele s výraznou redukcí tloušťky a hmotnosti.
U všech zmiňovaných typů je možnost zušlechtit povrch supra tvrzením, nebo tvrzenou antireflexní úpravou.

 

myopieMYOPIE

Myopie (krátkozrakost) by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky příliš dlouhé. Ostrý obraz se potom vytváří před sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící myopií vidí špatně na dálku, ale dobře na blízko. Vzdálenost, na kterou myop ostře vidí je tím kratší, čím je myopie vyšší.

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍZNAKY

 • Mhouření očí při dívání do dálky.
 • Míjení známých na ulici.
 • Vaše dítě píše s nosem těsně u sešitu.

KOREKCE

Myopii korigujeme minusovými čočkami, s jejichž pomocí obraz posuneme na sítnici oka Tím zabráníme případným bolestem hlavy a únavě očí.

Minusové čočky jsou čočky s výraznější okrajovou tloušťkou v závislosti od výšky jejich dioptrického účinku. Toto ovšem není důvod k obavám, neboť existují brýlové čočky stále estetičtější a funkčnější viz.: NOVINKY.

 

hypermetropieHYPERMETROPIE

Hypermetropie (dalekozrakost) by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky příliš krátké. Ostrý obraz se potom vytváří za sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící hypermetropií vidí špatně jak na blízko, tak i na dálku. Podaří-li se mu přece jenom zaostřit do dálky, tak pouze za cenu značné námahy očí a následné únavy.

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍZNAKY

 • Neustál akomodace bývá příčinou bolestí hlavy.
 • Potíže nastávají nejčastěji po práci a večer.
 • U dětí je častým původním znakem šilhání (je třeba rychle odstranit).

KOREKCE

Hypermetropii korigujeme plusovými brýlovými čočkami, které posunou obraz na úroveň sítnice. Uvolní akomodaci a tím zabrání únavě očí a bolestem hlavy. Plusové brýlové čočky mají větší středovou tloušťku než okrajovou.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ESTETIČNOST A FUNKČNOST PLUSOVÝCH ČOČEK:

 • Pro snížení středové tloušťky je nejdůležitější průměr polotovaru před zábrusem.
 • Pro kompenzaci efektu vizuálně zvětšeného oka nositele používáme asferické- ploché čočky.
 • Snížení hmotnosti čoček je umožněno minimalizováním množství použitého materiálu. Množství použitého materiálu ovlivňují právě zmíněné dva předchozí faktory.

 

astigmatismusASTIGMATISMUS

Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo zešikmenými řádky. Příčinou často bývá zakřivení rohovky, které není sférické, ale torické (normální rohovka má tvar kulové úseče. Při astigmatismu má však ve dvou osách na sebe kolmých rozdílné zakřivení a výsledkem je válcová plocha, která způsobuje zkreslení). Astigmatismus se může kombinovat a řadou dalších vad vidění, jako je myopie nebo hypermetropie.

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍZNAKY

 • Častá záměna podobných znaků např. H M N A nebo O a D
 • Únava očí a bolesti hlavy
 • Záměna číslic např.: 9 8 6 a 0

KOREKCE

Astigmatizmus se koriguje torickými brýlovými čočkami, které vyrovnávají nepravidelnosti zakřivení rohovky.