Astigmatismus

Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky.

Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo zešikmenými řádky.

Příčinou často bývá zakřivení rohovky, které není sférické, ale torické (normální rohovka má tvar kulové úseče.

Při astigmatismu má však ve dvou osách na sebe kolmých rozdílné zakřivení a výsledkem je válcová plocha, která způsobuje zkreslení).

Astigmatismus se může kombinovat a řadou dalších vad vidění, jako je myopie nebo hypermetropie.

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍZNAKY

  • Častá záměna podobných znaků např. H M N A nebo O a D
  • Únava očí a bolesti hlavy
  • Záměna číslic např.: 9 8 6 a 0