V provozovně Optika Formánková & syn provádíme

APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK

PRVNÍ APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK:

 1. Vyšetření a změření předního segmentu oka.
 2. Doporučení vhodné kontaktní čočky (dle anamnézy a naměřených hodnot).
 3. Konzultaci nejvhodnější dioptrie (u barevných kontaktních čoček bez dioptrií se tento krok vynechá).
 4. Nasazení vybraných čoček na oči (nejčastěji měsíční čočky, event. čtrnáctidenní nebo jednodenní kontaktní čočky).
 5. Posouzení kvality usazení kontaktních čoček na očích.
 6. Kontrola Vaší zrakové ostrosti.
 7. Nácvik nasazování a sundávání kontaktních čoček.
 8. Vysvětlení péče o kontaktní čočky (jak často a dlouho můžete mít čočky na očích, jak je čistit a uchovávat).
 9. Předání prostředků k čištění a uchovávání čoček.
 10. Předání brožury, kde jsou shrnuty všechny důležité informace o nošení kontaktních čoček.
 11. Domluva o termínu další kontroly, na které se definitivně posoudí správná volba kontaktních čoček.

Doba vyšetření: cca 60 – 90 minut

Při první aplikaci dostanete zkušební kontaktní čočky, roztok a pouzdro na čočky zdarma. Platíte pouze cenu první aplikace. Kontrola za 2–3 týdny zdarma.

Při další kontrole už víte, jak Vám kontaktní čočky vyhovují v různých prostředích a při různých příležitostech. Na základě těchto poznatků a naší prohlídky, si pak můžete koupit další kontaktní čočky, které vám budou pohodlné a vyhovovat finančně. Všechny další kontroly a měření jsou již bezplatné a měly by následovat nejdéle za rok, lépe po půl roce.


KONTROLA UŽIVATELE KONTAKTNÍCH ČOČEK:

Doba vyšetření: cca 15 minut

Vyšetření předního segmentu oka, ověření správnosti dioptrie a vhodnosti používaných kontaktních čoček. Pro stálého zákazníka zdarma (od jeho posledního nákupu a vyšetření v Optik Formánková&syn neuplynula delší doba než 12 měsíců), ostatním odečtena cena při koupi balení kontaktních čoček.